Home Thuiszorg

  OCMW-raad

  Sociale Dienst

  Zitdagen Maatsch. Werkers

  Huisvesting

  Opleiding en Tewerkstelling

  Aanvraag maaltijd en / of gebruik keuken

  Thuiszorg

  Assistentiewoningen De Stille Meers

  Lokaal Dienstencentrum

  WZC De Ril

  DVC De Sluze

  Vacatures

  Vrije Solicitatie

  Contact en Locatie

  Klachtenformulier

  Links

Thuiszorg

 
Info:

059 / 31 92 10 - info@ocmwmiddelkerke.be

Diensten:

Poetsdienst

richt zich tot alle inwoners die niet meer zelfstandig kunnen instaan voor het onderhoud van de woning, bijvoorbeeld door de hoge leeftijd, ziekte, beperkte fysische mogelijkheden of bijzondere omstandigheden.

Bijzondere voorwaarden :

Door het groot aantal aanvragen kunnen wij niet verzekeren dat er op het moment van de aanvraag onmiddellijk poetshulp kan verstrekt worden. In dit geval wordt uw naam genoteerd op de wachtlijst.

De maatschappelijk werker brengt een bezoek aan de cliŽnt om de nodige inlichtingen te bekomen.
De aanvraag wordt ter goedkeuring voorgelegd aan het Bijzonder Comitť Sociale Dienst, die eveneens beslist over de bijdrage per uur, volgens de geldende reglementen

Meer informatie: 059 31 92 10 - info@ocmwmiddelkerke.be

Warme maaltijdbedeling

Deze dienst richt zich eveneens tot zorgbehoevende senioren of personen die omwille van ziekte of ernstige handicap niet zelf kunnen instaan voor het bereiden van warme maaltijden.
De prijs per maaltijd wordt vastgesteld in functie van het inkomen.

maaltijd

 

Mantelzorgpremie

Deze financiŽle bijdrage kan toegekend worden aan meerderjarige personen die intensieve zorg dragen voor een ernstig zorgbehoevend persoon.

Aan de mantelzorgpremie zijn enkele voorwaarden verbonden :

De zorgbehoevende dient meerderjarig te zijn en moet in middelkerke gedomiciliŽerd zijn. De zorgbehoevende dient door ziekte, ongeval of vergevorderde leeftijd in die mate zorgbehoevend zijn dat hij/zij niet meer zelfstandig kan instaan voor zijn verzorging en dagelijkse taken waardoor hulp van de mantelzorger noodzakelijk is.
De zorgbehoevendheid wordt op basis van de Katzschaal vastgesteld.
Het inkomen van de zorgbehoevende mag het bedrag van de voorkeurregeling van de mutualiteit niet overschrijden.

Bij elke hulpvraag naar thuiszorg wordt er nagegaan of de betrokkene nog baat heeft bij of nood heeft aan andere diensten zoals thuisverpleging, dienst gezinszorg, oppasdienst,... Zonodig wordt er met de betrokken dienst contact opgenomen.

 Meer informatie : 059 31 92 10 - info@ocmwmiddelkerke.be

Terug naar boven

 

 

Middelkerke Westende Lombardsijde Leffinge Slijpe Schore Sint-Pieters-Kapelle Wilskerke Mannekensvere
Foto's banner: Annick Keters - Ocmw Middelkerke, Sluisvaartstraat 17  B-8430 Middelkerke
Telefoon: 059 31 92 10   Fax: 059 31 21 52   E-mail: Info@ocmwmiddelkerke.be

  Poetsdienst

  Warme maaltijden

  Personenalarm

  Karweiendienst

  Mantelzorg