Home Missie - Visie

  OCMW-raad

  Sociale Dienst

  Zitdagen Maatsch. Werkers

  Huisvesting

  Opleiding en Tewerkstelling

  Aanvraag maaltijd en / of gebruik keuken

  Thuiszorg

  Assistentiewoningen De Stille Meers

  Lokaal Dienstencentrum

  WZC De Ril

  DVC De Sluze

  Vacatures

  Vrije Solicitatie

  Contact en Locatie

  Klachtenformulier

  Links

Missie - Visie

MISIE

 

Het OCMW Middelkerke wil een ruime sociale hulp- en dienstverlening aanbieden met als doel personen en gezinnen in de mogelijkheid te stellen een leven te leiden dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid.

 

Wij richten ons tot de verschillende kansen groepen van de Middelkerkse bevolking, ongeacht hun politieke, filosofische of godsdienstige overtuiging.

 

Deze hulp- en dienstverlening kan onder meer van curatieve, preventieve, materiŽle, sociale, medische en psychosociale aard zijn.

Zij kan gesitueerd worden op vlak van huisvesting, vorming, opleiding, tewerkstelling, informatie, advies en begeleiding.

Zij heeft als doel een betere integratie in en participatie aan onze lokale samenleving.

 

 

VISIE

 

Wij willen een kwalitatieve hulpverlening aanbieden, afgestemd op de reŽle noden en behoeften van de hulpvrager, met aandacht voor klantvriendelijkheid.

 

Wij willen deze dienstverlening realiseren in overleg en in complementaire samenwerking met de gemeente, andere diensten, instellingen, hulpverleners en waarbij maatzorg soms gerichte doorverwijzing vereist.

 

Ons personeel is ons meest waardevolle instrument en zij zullen hun engagement en motivatie verwerven door aanmoediging, betrokkenheid, training en werktevredenheid. Wij willen hen alle moderne middelen ter beschikking stellen om hun werk in optimale omstandigheden te kunnen uitvoeren en vlot te kunnen inspelen op de noden en vragen van de hulpvrager.

 

Aan de senioren willen wij een diversiteit aan hulp- en dienstverlening bieden, met aandacht voor inspraak, integratie en participatie van de senioren met respect voor hun privacy, waardigheid, autonomie en zelfontplooiing.

 

Wij hebben als doelstelling de senioren zo lang mogelijk zelfstandig  in hun eigen vertrouwd thuismilieu te laten wonen, door middel van onze thuiszorgdiensten en ons lokaal dienstencentrum, maar ook in samenwerking met andere professionele diensten, mantelzorgers, vrijwilligers ..

 

Voor wie meer nodig heeft dan thuiszorgdiensten, bieden wij aangepaste woningen en woningen met dienstverlening aan, voor zwaarbehoevenden is er opvang mogelijk in het woon- en zorgcentrum, dagverblijf en kortverblijf. 

 

Bij deze hulp- en dienstverlening streven wij naar een optimale zelfstandigheid en zelfredzaamheid van de senioren.

 

Met financiŽle middelen gaan we verantwoord om vanwege het sociaal karakter van onze dienstverlening.

 

Middelkerke Westende Lombardsijde Leffinge Slijpe Schore Sint-Pieters-Kapelle Wilskerke Mannekensvere
Foto's banner: Annick Keters - Ocmw Middelkerke, Sluisvaartstraat 17  B-8430 Middelkerke
Telefoon: 059 31 92 10   Fax: 059 31 21 52   E-mail: Info@ocmwmiddelkerke.be