Home Klachteninfo

  OCMW-raad

  Sociale Dienst

  Zitdagen Maatsch. Werkers

  Huisvesting

  Opleiding en Tewerkstelling

  Aanvraag maaltijd en / of gebruik keuken

  Thuiszorg

  Assistentiewoningen De Stille Meers

  Lokaal Dienstencentrum

  WZC De Ril

  DVC De Sluze

  Vacatures

  Vrije Solicitatie

  Contact en Locatie

  Klachtenformulier

  Links

Klachteninfo

 

Wat is een klacht ?


Een klacht is een uiting van ontevredenheid van een burger over het (niet)- optreden van de OCMW-diensten. Een klacht moet concreet zijn en specifiek.
De klachtenprocedure is niet van toepassing op: anonieme klachten, vage klachten, klachten die het voorwerp zijn van een gerechtelijke procedure, klachten die betrekking hebben op gebeurtenissen die zich meer dan zes maanden geleden voordeden en klachten over zaken waar de klager geen persoonlijk belang bij heeft.

Wie kan een klacht indienen ?

Elke gebruiker van de dienstverlening van het OCMW kan een klacht indienen. Het kan gaan om een burger, bezoeker, bedrijf,..... Anonieme klachten worden niet behandeld.

 

Ik dien een klacht in...

Wat moet ik doen ?

Vul het invulformulier in op de website. U kan ook een papieren versie verkrijgen op de leefgroepen van het Woonzorgcentrum, aan het onthaal van het WZC of OCMW.

U kan het klachtenformulier opsturen naar onderstaand adres :

OCMW Middelkerke
T.a.v. klachtenco÷rdinator
Sluisvaartstraat 17
8430 Middelkerke

U kan het klachtenformulier afgeven aan de klachtenco÷rdinator van het OCMW Middelkerke.
U kan ook het invulformulier invullen op de website. Uw klacht komt dan bij de klachtenco÷rdinator terecht.
U ontvangt binnen 5 kalenderdagen een ontvangstbewijs.

 

Wat gebeurt er met mijn klacht ?


Uw klacht wordt grondig behandeld. Er wordt eerst nagekeken of uw klacht ontvankelijk is. Alle ontvankelijke klachten worden verder behandeld.
U krijgt binnen de 45 kalenderdagen een antwoord.

 

Wat kan ik verwachten ?


Klachten worden ernstig genomen. Het OCMW probeert op iedere klacht passend te reageren.
Een klacht kan een goede aanleiding zijn om de kwaliteit van de dienstverlening te verbeteren, een procedure te vereenvoudigen indien nodig.

 

Bescherming van de privacy


De privacy wordt maximaal beschermd.
We vragen wel uw naam te noteren, anonieme klachten worden niet verwerkt.

 

Middelkerke Westende Lombardsijde Leffinge Slijpe Schore Sint-Pieters-Kapelle Wilskerke Mannekensvere
Foto's banner: Annick Keters - Ocmw Middelkerke, Sluisvaartstraat 17  B-8430 Middelkerke
Telefoon: 059 31 92 10   Fax: 059 31 21 52   E-mail: Info@ocmwmiddelkerke.be

  Informatie

  Reglement